Fotogalleri


På Sörgården i Jönköpings län har
Jana läst sina dikter många gånger

Med konfereciern vid en frågestund
som följde Janas uppläsning

Janas författarkväll i New York
På engelska läses dikterna av Anna Balev

Avtackning på en av flera
uppläsningar i Tjeckiska
centret i Stockholm

Med den svenske översättaren Mats Larsson
på en tvåspråkig uppläsning

Svenskskrivna och översatta
dikter framfördes på
Forum för poesie och prosa

Svenska Författarförbundets scen
på Bok och bibliotekmässan

Presentation av Janas nya
bok på PEN-klubben i Prag

Författardagen

Rum för poesi
Bok och biblioteksmässan 2009

Release party för "Lost in migration"

Folkteatern - Jag måste tala
En manifestation för det fria ordet

Språket i hjärtat
Janas läsning på Världskulturmuseet.

Kulturnatta på Fregatten

Bok och biblioteksmässan 2013

Levande litteraturstad på Litteraturhuset i Göteborg

Exilens röster

Paneldebatten: Kan poesi spela roll?

Politisk poesifestival

Bok och biblioteksmässan 2014

Jana ställer ut dikterna på Kulturhuset Fregatten

Göteborgs stadsbibliotek

Forum för Poesi och Prosa

Bok och biblioteksmässan 2015

Litteraturfestival Textival

Bokens dag Mimers Hus i Kungälv

Smittande oro och mod

Jana i samtal med Tjeckiska republikens president Václav Klaus om hennes skapande, livserfarenheter och det svenska kulturlivet.

Statsminister Stefan Löfven i samtal med Jana om hennes litterära skapande, om politik och om livet i största allmänhet.