Kristallandets skeppsbrutna


Utgiven 2009 på Östlings Bokförlag Symposion
ISBN 91-7139-860-1
Tolkning Mats Larsson och Jana Witthed

Boken kan beställas här

(jag signerar gärna boken).
Mitt pris är SEK 109 + porto

eller direkt från

Östlings Bokförlag Symposion order@symposion.se
eller på telefon 0413-60 990.
Diktsamlingen är en ögonvittnesskildring av Tjeckoslovakiens ockupation och tiden därefter, men långt ifrån bara det. I efterordet står det t ex: Med ett levande intresse för individens öde i alla dess skepnader leder författaren oss ner under verklighetens yta – oberoende av de politiska skeendena – till livets innersta. Utifrån en stark upplevelse och en djup förståelse vänder hon sig till läsaren med existentiella teman som rädsla, förtvivlan, ensamhet, hopp och vanmakt. Ofta uppmärksammar hon barnets värld. Hon skildrar även vad det innebär att fly och den första tiden i Sverige. Betecknande nog är dikterna en del av ett större manus som togs i beslag av myndigheterna. Diktsamlingen innehåller 54 dikter. Du kan läsa några av dikterna under "Poesi" här till vänster.

Läs vad Horizont har skrivit om boken

Svenska Antologier
... med elektriskt regn i mitt blod
GSG, Göteborg 2000,
ISBN 91-630-9952-7(slutsåld)


Poesiplanket
Författares bokmaskin
Stockholm 2010
ISBN 978-91-7910-739-0


Lost in Migration
NV, Göteborg 2011
ISBN 978-91-86717-01-8