Sagan om en stjärnas stora äventyr på himmelen och i viken
Utgiven 2016 på Alma förlag
ISBN 978-91-7581-050-8
Text: Jana Witthed
Illustration: Daria Nyberg

Du kan beställa direkt hos författaren på jana@witthed.se och få en personligt signerad bok för bara 137 kr. Du kan köpa boken i bokhandeln t ex Akademibokhandeln, Bokia (om boken inte finns i affären så går det att beställa den där). Du kan köpa den på nätet t ex Bokus, Bokliv, Adlibris, CDON och Ginza.se.


En spännande fantasifull berättelse, där vi gör bekantskap med en pojke, hans familj, månen, stjärnorna, olika djur i en havsvik och upplever en stjärnas överraskande äventyr på himmelen, i havsviken och däremellan. Samtidigt speglar berättelsen tankar och känslor kring hur är det att plötsligt tvingas byta miljö, att vara en nykomling eller att vara annorlunda. Att träffa den nyanlände kan också väcka många frågor. Sagan kan gärna fungera som upptakt till olika samtal hemma, i förskolegruppen eller i klassen. Värmen i boken visar att det annorlunda är långt ifrån så annorlunda som somliga tror och att det alltid finns en utsträckt arm någonstans. Efter ett händelserikt, omvälvande dygn väntar ett lyckligt slut där livet leker. Boken innehåller en hel del fakta om himlakroppar och havsdjur och väcker barnens nyfikenhet på olika fenomen i naturen. Fakta och fantasi möts och uppmuntrar inlevelse- och föreställningsförmåga. Boken tecknar också en finstämd kontakt mellan generationer. De vackra bilderna över hela uppslag förhöjer bokens underbara stämning och skapar glädje.

Ålder 5-9 år.Kristallandets skeppsbrutna


Utgiven 2009 på Östlings Bokförlag Symposion
ISBN 91-7139-860-1
Tolkning Mats Larsson och Jana Witthed

Boken kan beställas på jana@witthed.se (jag signerar gärna boken). Mitt pris är SEK 109 + porto
eller direkt från Östlings Bokförlag Symposion order@symposion.se eller på telefon 0413-60 990.


Diktsamlingen är en ögonvittnesskildring av Tjeckoslovakiens ockupation och tiden därefter, men långt ifrån bara det. I efterordet står det t ex: Med ett levande intresse för individens öde i alla dess skepnader leder författaren oss ner under verklighetens yta – oberoende av de politiska skeendena – till livets innersta. Utifrån en stark upplevelse och en djup förståelse vänder hon sig till läsaren med existentiella teman som rädsla, förtvivlan, ensamhet, hopp och vanmakt. Ofta uppmärksammar hon barnets värld. Hon skildrar även vad det innebär att fly och den första tiden i Sverige. Betecknande nog är dikterna en del av ett större manus som togs i beslag av myndigheterna. Diktsamlingen innehåller 54 dikter. Du kan läsa några av dikterna under "Poesi" här till vänster.


Svenska Antologier
... med elektriskt regn i mitt blod
GSG, Göteborg 2000,
ISBN 91-630-9952-7(slutsåld)


Poesiplanket
Författares bokmaskin
Stockholm 2010
ISBN 978-91-7910-739-0


Lost in Migration
NV, Göteborg 2011
ISBN 978-91-86717-01-8


Sofra poetike 2018
Borås 2018
ISBN 978-91-983214-6


Sofra poetike 2019
Borås 2019
ISBN 978-91-98679-7-0


Poetiska verser från Viskan
Borås 2020
ISBN 978-91-984678-6-4


Fontän av ord
Borås 2021
ISBN 978-91-984677-5-8


Diktantologi
Borås 2022
ISBN 978-91-9846677-8-9