جانا Witthed در پراگ بزرگ شد و دلیل دیکتاتوری و اشغال در میهن خود به سوید امد. او در دانشگاه لوند مطالعه کرده و یک دانشمند علوم رفتاری است. او مقالات، اشعار و نثر چاپ میکند، به دو زبانه سوئدی و چک مینویسد.

 

در سوئد، او در Göteborgs-Posten, Allt om Böcker, Ord & Bild, Fenix, Aurora, Öppen Scen, Artes och Horisont ، و غیره شرکت داشته. او در چندین روزنامه تبعید ی و مجلات از جمله Tvar, Obrys, Literární noviny, Telegraf, Severské listy, Britské listy, Český dialog, Český kalendář  ، شرکت کرده. او جایزه برای مجموعه ای از شعر و داستان کوتاه به دست آورد. اشعار جانا به سوئدی، نروژی، انگلیسی، آلمانی، اسلواکی و فارسی ترجمه شده است. او شعر خود را در جشنواره ها، کتابخانه های شهرستان و بسیاری از جاهای دیگر میخاند. برای مثال در استکهلم، پراگ، گوتنبرگ، نیویورک...

 

جانا چند مجموعه شعر به تصویب رسانده و در گلچین ادبی. شرکت کرده است. در "شعر" در سمت چپ شما می توانید چند شعر به زبان فارسی بخانید. اشعار توسط ناصرنامدار ترجمه شده است.

 

جانا عضو اتحادیه، Sveriges Författarförbund, Författarcentrum Väst,   و Obec spisovatelů است. برای اطلاعات بیشتر، نگاه کنید به عنوان مثال در پورتال Portálu české literatury