Litiluisté nosí železnou korunu a navštěvují krále


Autorčina nová sbírka vyšla v nakladatelství Protis. Křest sbírky Litiluisté nosí železnou korunu a navštěvují krále se konal 23. září 2011 v kavárně Symbiosa. 26. září se čtenáři seznámili s novou sbírkou na autorském čtení v Městské knihovně na Mariánském náměstí v Praze.
Tvar, číslo 12/2011, otiskl několik básní z této sbírky (Aby, Zapomenuté, Určování času a Pod střechou). Český Dialog otiskl dvě básně (Na ostrově a Domino v Havaně). Ukázky najdete vlevo, klikněte prosím na Přečtěte si.

Knihu si můžete objednat přímo od autorky na jana@witthed.se a také např. v nakladatelství Protis, internetovém knihkupectví Kosmas, nebo koupit v prodejnách Academia na Václavském náměstí a na Národní tř. v Praze, v prodejnách Kosmas v Hradci Králové, v Berouně, Ostravě-Zábřehu a v dalších.

(ISBN 978-80-7386-082-0)

O knize: Lahůdkou ze švédského království jsou verše Jany Witthedové Litiluisté nosí železnou korunu a navštěvují krále (nakl. Protis, Praha 2011). Jedná se zřejmě o patafyzické objekty hodné dalšího zkoumání. Jana Witthedová žije ve Švédsku od roku 1971 v exilu, vystudovala psychologii na Univerzitě v Lundu.... Její básně jsou tematické, dotýkají se toho podstatného v realitě - co bych zastíral, líbí se mi. Rozhodně doporučuji k přečtení!
Vít Kremlička ve Tvaru číslo 10/12, kde je k dispozici celá recenze

Autorčin titul patrně odkazuje na nápis na staré vikingské lodi, která byla objevena na počátku dvacátého století. Slovo "litiluism" samo o sobě nedává žádný smysl a jeho význam se jazykovým badatelům nepodařilo rozluštit. Patrně i proto se jím nechali inspirovat příznivci vědomostního minima, komunikující mezi sebou na internetových kanálech, jejichž základním cílem je zabránit depresím či úzkosti, které se někdy dostavují z pocitu nedostatku základních a obecně platných znalostí. Jana Witthedová tímto stavem rozhodně netrpí, přesto však na nevědění v některých básních upozorňuje. Je tomu tak hned v prvním oddílu ("Jizva polární lišky"), kde evokuje postřehy z dávných dob, ozvěny moderní historie či proces umírání a smrti člověka. Ostatně otázka, proč a z jakého důvodu se děje a vztahy mezi lidmi odehrávají, je přítomna mezi řádky snad v každém verši této sbírky (dokonce i v dojmech z cest v závěrečném bloku) a stává se tak naléhavou výzvou po smyslu lidského bytí.
Národní knihovna
Zastavení v hloubce času


Kniha vyšla v edici Bibliofilie (Alfa-Omega), má pevnou vazbu, černobílé ilustrace a dvě stránky textu o autorce. Křest sbírky Zastavení v hloubce času se konal 22. listopadu 2007 pod střechou Národní knihovny - v Českém centru PEN klubu v Klementinu. Obtýdeník Tvar, číslo 17/2007, otiskl několik básní z této sbírky (Jde, Pak, Volání, Pod, Metla, Má). Ukázky najdete vlevo, klikněte prosím na Přečtěte si.

Knihu si můžete objednat za nejnižší cenu přímo od autorky na jana@witthed.se, a také např. v internetovém knihkupectví Neoluxor, nebo koupit v Paláci knih Luxor, Václavské náměstí 41, Praha 1, v knihkupectví Fišer, Kaprova 10, Praha 1 a v dalších.

(ISBN 978-80-7389-001-8)

O knize: Česká básnířka a novinářka... vydává svou novou sbírku. Existenciální pohled na svět a zájem o mezilidské vztahy se promítá do celého díla básnířky, která stojí na straně slabšího, neuniká před komplikovaností, ale naopak se snaží proniknout do hloubky. Různé dimenze času se prolínají a směřují k celku, který posléze vytvářejí. Ve sbírce nalezneme i tvorbu experimentální. Autorčin jazyk je silný i křehký současně.
PhDr. V. Martínková

Česká literátka a novinářka Jana Witthedová... Publikuje v obou jazycích v renomovaných kulturních časopisech a je hojně překládána. Její umělecké téma zpochybnění reality a non-existence v totalitě moci. Poetickým prostředím jí je abstraktní prostor emocí a životních kategorií. Osobní zkušenost zachycuje skrze prožitý chaos nemoci (autorka onemocněla těžkou leukémií). Historické dění reflektuje ve dvou hlavních úběžnících: soustavně mocenském potlačování společenské emancipace vesničanů v současné Číně, a represích vůči občanskému hnutí pro demokracii - básně Rolníci a Uprostřed léta: někde daleko/ tělo jejího muže/ zmrskané dřevěnými tyčemi, nebo osm mladých lidí/ se snaží /dostat/ přes zdi a ostnaté dráty. Stojí za připomínku, že v severní Koreji a Číně dosud existují koncentrační tábory k likvidaci politických odpůrců režimu. Dalším historickým údajem je záznam o povodních v roce 2002. Poezie Jany Witthedové není líbivá - neopěvuje malované vesty, ani Kikónu rej směřuje ke konkrétnímu, k faktu s výpovědní hodnotou. Esteticky vzchází z lyriky šedesátých let, literárně dosud kapitoly neprobádané a filosoficky tvůrčí - tudíž výzva!
Vít Kremlička ve čtrnáctideníku A2, číslo 18/2008

Sbírka veršů české básnířky, spisovatelky a žurnalistky, žijící od roku 1971 ve švédském exilu. Autorka rozdělila svou sbírku do tří oddílů: v prvním ("Přivřená víčka lásky") zachycuje především intimní reflexe. Soustředí se zde především na zachycení emocionálně vypjatých prožitků, v nich vedle razantních tónů zaznívají i jemné a tiché akordy. "V dusnu noci" se můžeme setkat s "třepotavou hrou polární záře" a pozorovat "hedvábné ticho úžasu." Závažnou tématiku přináší Witthedová v druhé části, nazvané "Útěcha katastrof". Líčí zde svůj souboj s jednou z nejtěžších forem leukémie, obrazy z pražské povodně i represe proti vesnickému obyvatelstvu v dnešní Číně. V samotném závěru ("Nelhostejnost napotom") kromě lehkých náznaků přírodní lyriky pak autorka vytváří prostor pro vyjádření svých osobních názorů a zkušeností, je však záměrně vyslovuje v abstraktní rovině.
Národní knihovna

Z dopisů čtenářů:

Vaše básně jsou mnohovýznamové, plné neobvyklých pohledů na svět a přesných postřehů. Dokážete málo slovy říci mnoho. Přeji Vám a Vaší knize hodně úspěchů a pozorných čtenářů!

...začíst se do veršů. Musím říci, že se mi moc a moc líbí, mají hloubku, srdce a cit. Přeji mnoho dalších úspěchů!Trosečníci křišťálové země


Sbírka Trosečníci křišťálové země vyšla v nakladatelství Protis. Je výborem z tvorby let kdy autorka nemohla publikovat ve vlasti. Obsahuje básně odměněné v mezinárodní soutěži pořádané ve Stockholmu a obeslané čtyřmi tisíci příspěvků z celé Evropy. Některé básně z této knihy vyšly v exilovém tisku a též v překladu. Český rozhlas sbírku přivítal prohlášením, že je jednou z nejlepších knih, které vyšly za posledních pět let. Celá řada čtenářů udělala svými dopisy autorce velkou radost.

(Protis, Praha 1997 ISBN 80-85940-15-9)

O knize:

Kniha poskytuje příležitost se poprvé seznámit v ucelené formě s básněmi autorky, kterou potkal známý osud - nemožnost publikování ve vlastní zemi po r. 1968. Právě události konce šedesátých let jsou jí silným impulzem k pozvednutí hlasu, nezůstává však u toho a snaží se nalézt katarzi v nadčasovém. Pod poněkud existenciálním pohledem na svět se skrývá hluboký zájem o osud jednotlivce, mnohdy je akcentován svět dítěte. ...Zatím co na prvých stranách jejího výboru nalézáme konkrétní historické události a konkrétní místa, v dalších básních se verše od tohoto oprošťují a získávají abstraktnější rysy, místy i metafyzické.
Napsal Pavel Kotrla

...impulzem byl autorce prožitek událostí kolem roku osmašedesát. Jde jí však o víc... o nahlížení do mezilidských vztahů a zákoutí lidské duše. Přesvědčuje, že dokáže jevy i konkrétní lidi pojmenovat přiléhavým básnickým obrazem, mnohdy jadrným. Je dobrým připomenutím pro čtenáře stejné generace a možná ještě lepším pro generace, které nemají s tímto kataklyzmatem přímou zkušenost.
Napsal Jakub Zahradník
AntologieSbírka klíčů / Schüsselsammlung
Protis-Dauphin, Praha 2007
ISBN 978-80-85940-90-9 nebo
ISBN 978-80-7272-090-3


Držím se hvězd
Alfa-Omega, Praha 2008
ISBN 978-80-86318-92-9


Ptáci z podzemí
Almanach české poezie
Praha 2013
ISBN 978-80-87688-11-3


Nad střechami světlo - Über den Dächern das Licht
Praha, Dauphin 2014
ISBN 978-80-7272-505-2


Pastýři noci
Almanach české poezie
Praha 2014
ISBN 978-80-87688-22-9


Rybáři odlivu
Almanach české poezie
Praha 2015
ISBN 978-80-87688-35-9


Řezbáři stínů
Almanach české poezie
Praha 2016
ISBN 978-80-87688-53-3


Řeka úsvitu
Praha 2017
Almanach české poezie
ISBN 978-80-87688-67-0


Klare Begegnungen - Jasná
setkání
Praha, Dauphin 2018
ISBN 978-80-7272-982-1


Delty domovů
Praha 2019
Almanach české poezie
ISBN 978-80-87688-92-2


Literáti na trati VI
Jindřichův Hradec
Epika 2019
ISBN 978-80-7608-026-3


Cesta k hoře úsvitu
Hradec Králové 2020
Almanach české poezie
ISBN 978-80-88372-10-3


Literáti na trati VIII
Jindřichův Hradec
Epika 2021
ISBN 978-80-7608-058-4


Poezie - Almanach
Frýdek-Místek 2021
Literární klub P. Bezruče
ISBN 978-80-7537-148-5


Ohlédni se,
nezkameníš
Hradec Králové 2021
Almanach české
poezie
ISBN 978-80-88372-
10-3


Literáti na trati IX
Poezie grafikónu
2022
ISBN 978-80-7608-073-7>

Chléb pouště
Almanach české poezie
2022
ISBN 978-80-907822-8-0


Poezie 2023 aneb Řeky slov
2023
ISBN 978-80-7608-087-4

Literáti na trati X
Poezie železné dráhy
2023
ISBN 978-80-7608-086-7