Vítejte!

Jana Witthedová se narodila ve Zlíně, ale vyrostla v Praze. Tam vystudovala střední školu a napsala své první literární práce. V roce 1971 dostala azyl ve Švédsku, kde pak absolvovala studia na Univerzitě v Lundu, obor psychologie.

V českém jazyce nalezneme její poezii a články ve Tvaru, Obrysu, Literárních novinách, A2, Telegrafu, Welesu, Severských listech, Českém dialogu, Českém kalendáři a v dalších, přispěla též do řady antologií. Spolupracovala s exilovým tiskem a spoluzaložila exilový časopis, který vycházel ve Švédsku od druhé poloviny 70. let do zač. 90. let. Jana publikuje také ve švédském tisku, kam mj. píše o České republice a kultuře. Její tvorba byla ve Švédsku otištěna např. v Artesu, který vydává Švédská královská akademie a v několika dalších významných kulturních časopisech jako Ord och Bild, Allt om böcker a Horisont. Spolupracovala též s druhým největším deníkem v zemi a přispěla do skandinávských antologií. Vedle vlastní tvorby i překládá (do češtiny přeložila mj. Tomase Tranströmera). V Centru spisovatelů ve Švédsku vede integrační projekt a organizuje literární akce. Je členkou PEN klubu, Obce spisovatelů a švédského Spolku Spisovatelů.

Básně Jany Witthedové byly přeloženy do švédštiny, norštiny, angličtiny, němčiny a perštiny. Zúčastnila se celé řady čtení na festivalech, v městských knihovnách a také několika panelových debat. Svou tvorbu představila na autorských čteních v Praze, ve Stockholmu, v Göteborgu, v New Yorku atd. Její poezie i próza byla oceněna ve švédských literárních soutěžích. V ČR získala její poezie překladatelský grant Ministerstva kultury a ve Švédsku dotaci Kulturní rady pro krásnou literaturu (Kulturrådets litteraturstöd). 2013-2014 jí bylo uděleno tvůrčí stipendium z Fondu spisovatelů. Švédský PEN jí v roce 2018 udělil Stipendium Prince Wilhelma pro vynikající spisovatele.

Více o autorce na: Portálu české literatury  a také na: stránkách Obce spisovatelů a českého PEN klubu